Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Framing biophysical and societal implications of multiple stressor effects on river networks