Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

From Olefin Metathesis Catalyst to Alcohol Racemization Catalyst in One Step