Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

From ruthenium olefin metathesis catalyst to (eta(5)-3-phenylindenyl)hydrido complex via alcoholysis