Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Full-scale plants for dedicated treatment of hospital effluents