Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Fungal and Bacterial Colonization of Submerged Leaf Litter in a Mediterranean Stream