Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Fungal-mediated biodegradation of ingredients in personal care products