Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Fungal-Mediated Degradation of Emerging Pollutants in Sewage Sludge