Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Fungal treatment for the removal of antibiotics and antibiotic resistance genes in veterinary hospital wastewater