Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Fuzzy logic based risk assessment of effluents from waste-water treatment plants