Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Generation of synthetic influent data to perform (micro)pollutant wastewater treatment modelling studies