Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Geomorfología fluvial del bajo ebro (2002-2013): Tendiendo puentes entre gestión e investigación