Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Geomorphic effects of a run-of-the-river dam in a multi-driver context: The case of the Upper Garonne (Central Pyrenees)