Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Geomorphic status of regulated rivers in the Iberian Peninsula