Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Geomorphological response to system-scale river rehabilitation I: Sediment supply from a reconnected tributary