Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Global dispersal and potential sources of antibiotic resistance genes in atmospheric remote depositions