Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

GLOBAL-FATE (version 1.0.0): A geographical information system (GIS)-based model for assessing contaminants fate in the global river network