Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Global pressures, specific responses: effects of nutrient enrichment in streams from different biomes (vol 8, 014002, 2013)