Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Gold(I)-catalyzed synthesis of furans and pyrroles via alkyne hydration