Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Graphene-based sponges for electrochemical degradation of persistent organic contaminants