Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Green and brown stream trophic food chains show specific responses to constant or hump-shaped inputs of copper