Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Groundwater antibiotic pollution and its relationship with dissolved organic matter: Identification and environmental implications