Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Groundwater dependence of coastal lagoons: The case of La Pletera salt marshes (NE Catalonia)