Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Harnessing probiotics and prebiotics as eco-friendly solution for cleaner shrimp aquaculture production: A state of the art scientific consensus