Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

High accumulation of PCDD, PCDF, and PCB congeners in marine mammals from Brazil: A serious PCB problem