Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

High Bacterial Diversity and Phylogenetic Novelty in Dark Euxinic Freshwaters Analyzed by 16S Tag Community Profiling