Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

High methylmercury formation in ponds fueled by fresh humic and algal derived organic matter