Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

High water flow velocity reduces beta diversity and leads to a distinct composition of Oligochaeta in Neotropical lotic ecosystems