Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Historical legacies and contemporary processes shape beta diversity in Neotropical montane streams