Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Historical processes constrain metacommunity structure by shaping different pools of invertebrate taxa within the Orinoco basin