Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Holistic life cycle assessment of water reuse in a tourist-based community