Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Hospital effluent: Investigation of the concentrations and distribution of pharmaceuticals and environmental risk assessment