Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Hospital effluents as a source of emerging pollutants: An overview of micropollutants and sustainable treatment options