Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Host-microbiota interactions within the fish intestinal ecosystem