Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

How ant systems can help in management of pH for industrial wastewater discharges