Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

How do bacteriophages promote antibiotic resistance in the environment?