Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

How guest profile and tourist segment explain acceptance of economic-based water-saving measures. A mediterranean destination case study