Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Human exposure assessment to antibiotic-resistant Escherichia coli through drinking water