Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Hybrid electrochemical-granular activated carbon system for the treatment of greywater