Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Hydrological characterization of dammed rivers in the NW Mediterranean region