Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Hydrological extremes modulate nutrient dynamics in mediterranean climate streams across different spatial scales