Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Hydrological transitions drive dissolved organic matter quantity and composition in a temporary Mediterranean stream