Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Hydrological variation modulates pharmaceutical levels and biofilm responses in a Mediterranean river