Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Hydrology influences carbon flux through metabolic pathways in the hypolimnion of a Mediterranean reservoir