Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Hydrosedimentary dynamics of the sant llorenç de montgai reservoir drawdown (Segre river) [Balance de agua y sedimentos durante el vaciado del embalse de sant llorenç de montgai (Río segre)]