Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Hypersaline mining effluents affect the structure and function of stream biofilm