Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Identification and characterization of bacteria with antibacterial activities isolated from seahorses (Hippocampus guttulatus)