Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Identification and characterization of class 1 integrons among multidrug-resistant uropathogenic Escherichia coli strains in Mexico