Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Identifying reference benthic diatom communities in an agricultural watershed (Guadiana River, SW Spain)