Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Identifying regions vulnerable to habitat degradation under future irrigation scenarios