Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

IEDSS as a tool for the integrated assessment of conventional and innovative wastewater treatment technologies for nutrient removal